WARSZTATY INTEGRACYJNO-EDUKACYJNE W SZKOŁACH

 

                                                                         

 

Warsztaty integracyjno-edukacyjne „Klasa na 5”

Warsztaty prowadzone były w dwóch szkołach podstawowych na Lubelszczyźnie, do których uczęszczają dzieci uchodźcze (Szkoła Podstawowa nr 5 w Łukowie oraz Szkoła Podstawowa w Bezwoli).

W Łukowie zajęcia odbywały się w klasach IV-VI, a w Bezwoli w klasach I-VI. Szkoła w Bezwoli jest małą szkołą, z jednym oddziałem w każdym roczniku dlatego udało nam się zrealizować zajęcia dla całej społeczności szkolnej. Każdy warsztat trwał 45 minut.

Scenariusze zajęć każdorazowo dostosowywane były do wieku dzieci oraz ich umiejętności językowych. Głównym celem zajęć była integracja klasy i lepsze poznanie grupy, podkreślenie podobieństw pomiędzy uczniami i uczennicami, uświadomienie znaczenia „siły” grupy oraz efektu synergii – wspólnie możemy więcej.

W Łukowie zrealizowane zostały następujące zajęcia:

Zajęcia nr 1 i 2

 1. Przywitanie się z klasą i wyjaśnienie celu spotkania i przedstawienie zasad (odnosimy się do siebie z szacunkiem, nie krytykujemy, jedna osoba mówi w jednym czasie, jesteśmy aktywni, dzielimy się swoją wiedzą, dajemy każdej osobie możliwość wypowiedzenia się, działamy zespołowo, nie rywalizujemy ze sobą itd). Każda osoba dostaje kartkę ze swoim imieniem, którą przykleja sobie do ubrania, tak abyśmy mówiły do tych osób po imieniu
 2. Niech wstaną wszyscy Ci – stajemy w kółku, liczba krzeseł jest mniejsza o jeden niż liczba osób. Jedna osoba staje w środku, a reszta siada na krzesłach. Ta osoba na środku mówi np. – Niech wstaną wszyscy Ci, którzy mają dzisiaj spodnie. Te osoby, które wstały muszą zmienić krzesło, ta osoba która zostaje bez krzesła zadaje koleje polecenie – Niech wstaną wszyscy Ci, którzy …….
 3. Pokaż to – uczymy się kilku słów – głowa, noga, ręka i nos w różnych językach i potem zadaniem ich jest pokazanie tych części ciała, np. prowadząca mówi ‚notte’ – dzieci mają pokazać nos, albo prowadząca pokazuje na nos, a dzieci mają powiedzieć ‚notte’. [to ćwiczenie jest tak samo trudne dla każdego dziecka niezależnie od znajomości języka polskiego, uczymy się słów w języku włoski, fińskim, czeskim oraz niemieckim].

W dwóch klasach zamiast zabawy „Niech wstaną wszyscy Ci” uczyliśmy się nazw części ciała w różnych językach.

 1. Ja i grupa – klasa dzieli się na określoną liczbę grup (najlepiej jak będzie po 4/5 osób w grupie), np. odliczają do czterech/pięciu. Każda z grup dostaje duży arkusz papieru z namalowanym obrazkiem – np. dom, kwiatek, pies itd.

Każda z osób w grupie wpisuje w jednej części rysunku np. łapa/okno wpisuje swoje imię oraz cechy, które ją wyróżniają Po tym zadaniu wszystkie osoby w grupie mają wypisać te cechy, które są wspólne dla całej grupy. Jeżeli nic z tego co wypisały indywidualne osoby nie pokrywa się to wspólnie muszą się zastanowić co ich łączy jako grupa i wypisać jak najwięcej tych cech

 1. Nasza klasa – każda grupa czyta ich wspólne cechy, a prowadzące to zapisują. W ten sposób możemy pokazać ile mają wspólnych cech jako cała klasa i jaki to jest zasób (np. mogą razem tworzyć drużynę sportową, mogę się uczyć tańczyć, mogą sobie pomagać w lekcjach itd.). Prosimy, żeby sobie pomyśleli jaką siłę mają jako grupa i jak ważne jest, żeby każdy z grupy był traktowany równo, bo każdy coś wnosi itd.
 2. Podziękowanie, podsumowanie i krótka ankieta ewaluacyjna, rozdanie dyplomu dla klasy za udział w warsztatach „Klasa na 5!”.

Zajęcia nr 3 

 1. Przywitanie się z klasą i wyjaśnienie celu spotkania i przedstawienie zasad (odnosimy się do siebie z szacunkiem, nie krytykujemy, jedna osoba mówi w jednym czasie, jesteśmy aktywni, dzielimy się swoją wiedzą, dajemy każdej osobie możliwość wypowiedzenia się, działamy zespołowo, nie rywalizujemy ze sobą itd). Każda osoba dostaje kartkę ze swoim imieniem, którą przykleja sobie do ubrania, tak abyśmy mówiły do tych osób po imieniu
 2. Niech wstaną wszyscy Ci – stajemy w kółku, liczba krzeseł jest mniejsza o jeden niż liczba osób. Jedna osoba staje w środku, a reszta siada na krzesłach. Ta osoba na środku mówi np. – Niech wstaną wszyscy Ci, którzy mają dzisiaj spodnie. Te osoby, które wstały muszą zmienić krzesło, ta osoba która zostaje bez krzesła zadaje koleje polecenie – Niech wstaną wszyscy Ci, którzy …….
 3. Lubię swoją klasę za …… – Każda z osób dostaję kartkę i kończy zdanie za co lubi swoją klasę. Prowadzące zbierają kartki i odnoszą się do tego w punkcie 5
 4. Ja i grupa – klasa dzieli się na określoną liczbę grup (najlepiej jak będzie po 4/5 osób w grupie), np. odliczają do czterech/pięciu. Każda z grup dostaje duży arkusz papieru z namalowanym obrazkiem – np. dom, kwiatek, pies itd.

Każda z osób w grupie wpisuje w jednej części rysunku np. łapa/okno wpisuje swoje imię oraz cechy, które ją wyróżniają Po tym zadaniu wszystkie osoby w grupie mają wypisać te cechy, które są wspólne dla całej grupy. Jeżeli nic z tego co wypisały indywidualne osoby nie pokrywa się to wspólnie muszą się zastanowić co ich łączy jako grupa i wypisać jak najwięcej tych cech

 1. Nasza klasa – każda grupa czyta ich wspólne cechy, a prowadzące to zapisują. W ten sposób możemy pokazać ile mają wspólnych cech jako cała klasa i jaki to jest zasób (np. mogą razem tworzyć drużynę sportową, mogę się uczyć tańczyć, mogą sobie pomagać w lekcjach itd.). Prosimy, żeby sobie pomyśleli jaką siłę mają jako grupa i jak ważne jest, żeby każdy z grupy był traktowany równo, bo każdy coś wnosi itd., dodatkowo odnosimy się do punktu nr 3 i mówimy za co się lubią w klasie
 2. Podziękowanie, podsumowanie i krótka ankieta ewaluacyjna, rozdanie dyplomu dla klasy za udział w warsztatach „Klasa na 5!”, wspólne zdjęcie.

 

W Bezwoli zostały zrealizowane następujące zajęcia:

Zajęcia nr 1

 1. Przywitanie, powiedzenie co będziemy robić i rozdanie karteczek z imionami
 2. Kontrakt – nie pisany, ale głównie rysowany – 5 głównych zasad: nie krzyczymy, jedna osoba mówi – reszta słucha, jesteśmy grupą, jesteśmy aktywni, szanujemy się
 3. Gra w bigo – prowadząca pokazuję rysunki (okno, drzwi, tablica, ławka, krzesło, lampa) a zadaniem dzieci jest pokazanie gdzie ten przedmiot jest – kto pierwszy pokaże mówi – Bingo.
 4. Pokaż to – uczymy się kilku słów – głowa, noga, ręka i nos w różnych językach i potem zadaniem ich jest pokazanie tych części ciała, np. prowadząca mówi ‚notte’ – dzieci mają pokazać nos, albo prowadząca pokazuje na nos, a dzieci mają powiedzieć ‚notte’. [to ćwiczenie jest tak samo trudne dla każdego dziecka niezależnie od znajomości języka polskiego, uczymy się słów w języku włoski, fińskim, czeskim oraz niemieckim]
 5. Każda osoba dostaje kartkę a4 na której jest narysowane koło [czyli głowa], jej zadaniem jest domalowanie tam siebie i tego co ją wyróżnia
 6. Tworzymy portret klasowy – układamy kartki na podłodze/ławkach i omawiamy „talenty” oraz zastanawiamy się co łączy klasę
 7. Ankieta – każdy dostaje 3 buźki: podobało mi się, średnio, nie podobało mi się i ma za zadanie oddać prowadzącym buźkę, którą ocenia nasze zajęcia
 8. Podziękowanie, wręczenie dyplomu i wspólne zdjęcie.

Zajęcia nr 2 – ze zmodyfikowanym tematem zajęć Dzieci na świecie, dzieci w naszej klasie

 1. Przywitanie, rozdanie karteczek z imionami, powiedzenie czym się będziemy dzisiaj zajmować
 2. Dzieci dostaną quiz do zrobienia – „labirynt” – znajdź drogę do – 4 dzieci mają trafić do swojego domu, domy są z różnych miejsc na świecie
 3. Na mapie świata umieszczamy dzieci w tradycyjnych/albo i nietradycyjnych strojach – zastanawiamy się w co się lubią bawić te dzieci – na niektórych rysunkach jest to widoczne
 4. Dzieci dostają do kolorowania dziewczynkę w stroju z Gwatemali – mogą ją pokolorować według własnego pomysłu lub zgodnie z rysunkiem, który widziały wcześniej kiedy umieszczaliśmy go na mapie
 5. Następnie dzieci rysują siebie w swoich ubraniach, na rysunku próbują też przedstawić w się lubią bawić, jakie mają talenty
 6. Tworzymy portret klasowy, oglądamy rysunki i zastanawiamy się jakie mamy talenty, zainteresowania
 7. Dzieci dostają karteczki i rysują na nich buźki, które mają odzwierciedlić to jak podobały im się zajęcia
 8. Wręczenie dyplomu i zdjęcie grupowe. Podziękowanie za zajęcia.