WARSZTATY INTEGRACYJNO-ARTYSTYCZNE W SZKOŁACH

                       

 

Warsztaty integracyjn-artystyczne, w szkołach w Bezwoli i Łukowie, prowadzone przez Karolinę Balmas-Pęczułę, Natalię Jarosz, we współpracy z Kosmą Kozdrajem

Tematy zajęć:

  1. Kiedyś puszka – teraz pojemnik na przybory lub lampion
  2. Drugie oblicze papierowej rolki
  3. Maski i ozdoby karnawałowe
  4. Ptasie maski
  5. Maskarada
  6. Malarski portret zimy
  7. Tworzymy papierowe dekoracje
  8. Kolorowe witraże

Zajęcia odbywały się w trakcie ferii zimowych w Bezwoli i w Łukowie. Natalia Jarosz, wspierana przez Kosmę Kozdraja prowadziła zajęcia dla starszych dzieci, Karolina Balmas-Pęczuła dla młodszych. Dodatkowo w Łukowie mieliśmy wolontarystyczne, opisane przez nas w innym punkcie zajęcia reportażowe, taniec tradycyjny prowadzony przez naszą przyjaciółkę Zarinę oraz wyjście do kina. W Bezwoli dzieci przygotowywały się pod kątem organizacji balu karnawałowego, do poprowadzenia którego zaprosiliśmy firmę animacyjną, która przywiozła mnóstwo zabawek i poprowadził 5 godzin szalonej zabawy. Korytarz szkolny był ozdobiony przez dekoracje, wykonane podczas wcześniejszych zajęć, a dzieci wystąpiły z zrobionych przez siebie maskach.

                                                  

 

Warsztaty integracyjno-artystyczne, nauka gry na instrumentach, występy w szkole w Bezwoli, prowadzenie Tomasz Kozdraj.

W styczniu i w lutym w szkole w Bezwoli została utworzona niezwykła grupa muzyczna, składająca się nie tylko z dzieci polskich grających razem z dziećmi z ośrodka dla cudzoziemców, ale również była to grupa mieszana, w skład której wchodziły zarówno dziewczynki, jak i chłopcy, co jest dla nas ewenementem, choć prowadziliśmy kilka takich grup (zazwyczaj byli to tylko chłopcy cudzoziemscy, czasem grający z chłopcami polskimi).

Zajęcia prowadził muzyk z naszej organizacji, odbyły się one nie tylko podczas ferii zimowych, ale na prośbę dzieci, nauczycieli i dyrekcji szkoły, zrobiliśmy jeszcze zajęcia w lutym i grupa wystąpiła ponowni, tym razem dla całej społeczności szkolnej (w styczniu występ obejrzeli uczestnicy ferii). Było to najbardziej integracyjne działanie podczas wszystkich warsztatów artystycznych i edukacyjnych. Zainteresowanie graniem było ogromne, dzieci wciąż pytają o możliwość kontynuacji, podczas zajęć wspierały się, współpracowały, wzajemnie się uczyły od siebie i wykonały piękne występy przed publicznością, bez odrobimy tremy.