INFORMACJE O PROJEKCIE

                                                                 

Projekt „OBCY? Zbliżenia – razem bezpieczniej” realizowany w ramach programu „Bezpieczne dzieciństwo” Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, współfinansowanym ze środków The Velux Foundations oraz środkom pozyskanym w ramach grantu instytucjonalnego uzyskanych od Fundacji im. Stefana Batorego.

Od 2009 roku współpracujemy z ośrodkami dla cudzoziemców i szkołami, do których uczęszczają dzieci uchodźcze na Lubelszczyźnie. Nasze działania mają głównie charakter wspierający z zakresu edukacji i integracji dzieci oraz dorosłych mieszkających w ośrodkach dla cudzoziemców. Zaproponowany przez nas projekt jest efektem rozmów prowadzonych głównie z pracownikami ośrodków dla cudzoziemców oraz dyrekcją szkół podstawowych w Bezwoli i w Łukowie. Z naszej diagnozy wynika, że działania wspierające z zakresu psychologii i pedagogiki powinny być prowadzone nie tylko w ośrodkach dla cudzoziemców, ale także w szkołach – gdzie dzieci cudzoziemskie spotykają się ze swoimi polskimi rówieśnikami i mają do czynienia ze zwyczajami panującymi w Polsce. Wspólne działania – warsztaty pobudzające kreatywność, w których nie jest najważniejsza znajomość języka polskiego i wsparcie psychologa kulturowego oraz przeprowadzenie warsztatów i doradztwa dla rodziców w ośrodkach, pomoże zrealizować główny cel projektu – wsparcie psychologiczne i integracyjne dzieci uchodźczych uczęszczających do polskich szkół. Projekt jest realizowany od września 2016 do lutego 2017 na terenie Bezwoli i Łukowa. Dzięki działaniom projektu jest szansa na: pomoc rodzicom cudzoziemskim w wychowaniu dzieci bez przemocy; aktywne włączenie się rodziców (matek) w proces edukacji oraz wsparcie rozwoju psychospołecznego dzieci; wzrost kreatywności dzieci uchodźczych oraz bliższe poznanie się dzieci uchodźczych i polskich.